Föreläsningar

Föreläsningar om friskvård och rehabilitering erbjuds, även kliniks i ämnet samt övriga konsultuppdrag.