Hundar

Hundarna behandlar jag i Delsbo Veterinärpraktik. Jag arbetar med friskvård och rehab, då mest med ortopediska problem. Ägarna involveras alltid med råd, tips och hemövningar och jag eftersträvar mätbara resultat. Tekniker jag använder är mycket ”hands on” , ibland även tejpning och apparatbehandlingar.

Jag är godkänd av jordbruksverket att arbeta som legitimerad sjukgymnast vilket gör att behandlingarna kan ersättas av försäkringsbolagen.