Tips och råd

Friskvård för människor och djur är lika. Vi behöver röra och belasta vår kropp dagligen och på olika sätt. Risken för skador ökar om vi tränar ensidigt eller om vi inte tränar alls. Kroppen är fantastisk och vi bygger om oss efter de krav vi ställer. Vill vi se ut som en sprinter, bodybuilder eller stol väljer vi själva, det är bara att vara kontinuerlig i belastningarna.